Interaktywna platforma edukacyjna

platforma edukacyjna

W dzisiejszym technologicznym i szybko zmieniającym się świecie dzieci muszą być w stanie przyswajać sobie dane i wykazywać się umiejętnościami krytycznego myślenia w przeciwieństwie do powtarzania listy faktów z pamięci.

Dzieci muszą myśleć same za siebie i zadawać sobie pytanie. Te umiejętności są tym, czego poszukują pracodawcy dziś i będą szukać w przyszłości. Umiejętność analizy sytuacji lub problemu to ważna umiejętność, która zwiększa zapotrzebowanie ze strony pracodawców tylko w miarę jak przez całe życie będziemy stosować nowe technologie.

Dzieci muszą być myślicielami, którzy potrafią zrozumieć informacje, analizować, porównywać i wyciągać wnioski.

Jako rodzic, naszą rolą jest zadawanie naszym dzieciom otwartych pytań, które kierują procesem myślenia. Dzięki temu nasze dzieci mogą odkrywać i poszerzać swoją ciekawość.

W innych przypadkach, może być bardziej odpowiednie eksperymentowanie z dzieckiem, co można łatwo poprzez eksperymenty naukowe, lekcje gotowania, ćwiczenia plastyczne i artystyczne itp. Pozwala to dzieciom na dopracować teorie, dlaczego rzeczy się zdarzają; określenie przyczyny i skutku.

W innych przypadkach może być bardziej odpowiednie zachęcanie dziecka do eksperymentowania i doskonalenia swoich teorii na temat przyczyny i skutku. Eksperymentować i doświadczać, rozwijać przyczynę i sprawdzać efekt tego, co się stało. Twoje dzieci mogą też nauczyć się czegoś nowego w bezpiecznym środowisku online.

Istnieje interaktywna platforma edukacyjna dla dzieci w wieku szkolnym, oparta na nowoczesnej metodzie uczenia się poprzez zabawę. Squla jest świetnym narzędziem do nauki. Platforma jest w 100% zgodna z aktualnym programem nauczania MEN. Dzieco może się uczyć takich przedmiotów jak: Język polski, angielski, niemiecki, Historia i społeczeństwo, Matematyka, Przyroda, Zajęcia techniczne, Edukacja społeczna czy plastyka.

Squla jest zaangażowana w to, aby zachęcić uczniów do dopasowywania swoich umiejętności i zdobywania punktów za postępy w nauce, które zamieniają się w fantastyczne nagrody. Pozwala uczniom zdrowo konkurować ze sobą, co sprawia, że stają się jeszcze bardziej zmotywowani do zdobycia kolejnego poziomu.

W pakiecie otrzymujemy konto rodzicielskie, które pozwala kontrolować profil dziecka i monitorować jego postępy. Dzięki aplikacji dostępnej na komputerze, telefonie lub tablecie, rodzic może na bieżąco sprawdzać, jak dziecko odnosi sukcesy w nauce. Dowiemy się, które rzeczy są jego mocną stronami i nad czym warto byłoby jeszcze pracować. W ten sposób możecie pracować wspólnie, aby Twoje dziecko poczuło się pewniej. Platforma jest wolna od reklamy, więc jest bezpieczna dla dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *